C12 VI
August, 2002, 5:10 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Comissaria de la Guàrdia Urbana a Vic

La ubicació de l’edifici és un emplaçament perifèric entre ciutat i comarca. Això es reflexa en l’edifici amb una clara divisió funcional: una part representativa de cara al ciutadà i una part funcional pel mecanisme del cos policial. El funcionament intern del cos policial (24h) i el funcionament extern de cara al públic es desenvolupen al llarg d’un eix longitudinal i els recorreguts només conflueixen on és necessari.

L’estructura de pilars i planta lliure permet formalitzar el programa amb nuclis fixes de comunicacions i serveis, i partions flexibles per despatxos. Les façanes s’allunyen de la fredor característica dels edificis industrials, adoptant uns materials d’acabat que facilitin la sinèrgia amb el futur equipament del tanatori en el solar veí.

superfície construïda: 1834 m2
data concurs: agost 2002
promotor: Ajuntament de Vic
Advertisements
Comments Off on C12 VI

Comments are closed.%d bloggers like this: