031 XI
November, 2002, 10:17 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Edifici d’habitatge plurifamiliar a Esparreguera

L’Edificí es desenvolupa en una planta baixa amb dos localscomercials i un vestíbul central i en tres plantes pis amb un total de 6 habitatges. La geometria i dimensions de la parcel.la així com la seva ubicació en cantonada han donat lloc a una tipologia de dos apartments de 50 m2 per planta. La situació urbanística ha definit els criteris compositius de la façana, provocant un xamfrà a la planta baixa que amplía visualment l’entrada al carrer Beat Domènec Castellet i organitzant les obertures i balcons segons un ritme ascendent que aporta moviment al pla i enfasitza la verticalitat de la cantonada.

superficie construïda: 505 m2
data execució: 11.2001 – 11.2002
constructor: Construccions J. Torres S.C.P.
aparellador: A. Sagristà Canals
càlcul estructura: Estrucad S.L.
Advertisements
Comments Off on 031 XI

Comments are closed.%d bloggers like this: