029 PO
March, 2003, 10:27 am
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Can Vinyals, Esparreguera.

L’habitatge és un contenidor de vida en mig de la muntanya, com a tal es desenvolupa com un petit magatzem de formigó i fusta en un únic prisma de 12x8x5 m.

A l’interior, un únic espai lliure serveix per desenvolupar totes les funcions necessàries, només amb l’ajuda d’un petit cos central a base de llar/cuina i bany/vestidor. Per aconseguir un habitatge de baix cost s’ha optat per el sistema constructiu basat en la placa alveolar de formigó prefabricat que soluciona alhora l’estructura i els tancaments, la qual combinada seguint la seva modulació amb vidre i porticons de lames de fusta, donarà la qualitat i calidesa suficients per dotar aquest material de la comfortabilitat necessaria per formar un habitatge.

 
 

 
 
 
 
 
superficie construïda: 107 m2
data execució: 01.2002 – 03.2003
constructor: Construcciones Melero-Melero S.L.
aparellador: A. Sagristà Canals
càlcul estructura: Essaquatre Arquitectes S.L.
Advertisements
Comments Off on 029 PO

Comments are closed.%d bloggers like this: