067 TO
June, 2004, 10:35 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: ,

Parc públic per l’ajuntament de Cervelló

El projecte  es desenvolupa  en un nivell mitg del terreny,  aquesta cota apareix en cada carrer en un sol punt, on es dibuixen els accessos al parc, unint-los s’ens crea  un eix que organitza l’espai amb dos zones una recollida i excavada en el terreny i  l’altra descoberta i elevada sobre el terreny la qual fa de mirador, tot limitant la intervenció.

superfície construïda: 758 m2
data execució: 01.2004 – 06.2004
promotor: Junta de Conservación de Torrevileta
constructor: Construccions DOSS
Comments Off on 067 TO

Comments are closed.%d bloggers like this: