C17 BO
December, 2004, 5:18 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Parc de bombers a Esparreguera

L’edifici té una clara distribució interna i una relació interior-exterior molt ordenada degut a la seva funció com a servei d’emergència. El parc de bombers es proposa com un edifici aïllat: primer per separar-se de l’edificació veïna que presenta una mitgera amb moltes irregularitats i una volumetria molt desordenada, i segon per tractar el Parc de bombers com un edifici emblemàtic i autònom.

Es distingeixen dos volums formal i funcionalment diferents. La cotxera es proposa com un contenidor de planta lliure amb un revestiment exterior de planxa metàl.lica ondulada. L’edifici de serveis destaca per la seva verticalitat força formal. La distribució dels espais en la planta baixa concentra l’activitat diürna al costat assolelllat al llarg d’un eix lineal de comunicacions que és el nexe d’unió entre els dos edificis. A la planta primera es concentra el programa nocturn i les activitats més privades orientades a nord.

superfície construïda: 662 m2
data concurs: desembre 2004
promotor: Ajuntament d’Esparreguera
Advertisements
Comments Off on C17 BO

Comments are closed.%d bloggers like this: