108 EK
June, 2006, 8:55 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Pla especial Escola Karting a Castellví de Rosanes

L’edifici de l’escola es situa en un extrem d’una carena. S’integra en la topografia desenvolupant-se en planta baixa i encastant-se en la falda de la muntanya, tot agafant la forma que aquesta li imposa, esglaonant la coberta per tal de poder fer captació d’il·luminació natural així com escalfar l’aigua sanitària mitjançant plaques solars i tot ajustant-se al pendent natural del terreny. A més a més s’enjardina la coberta i es permet que les plantes enfiladisses s’emparrin en unes subestructures dissenyades en façana amb aquest fi. S’aconsegueix així integrar completament l’edifici a l’entorn.

superfície construïda: 7,50 ha
data projecte: 06.2006
constructor: –
aparellador: –
càlcul estructura: –
Advertisements
Comments Off on 108 EK





Comments are closed.



%d bloggers like this: