095 CPE
July, 2008, 8:38 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Caserna de policia a Esparreguera

La composició volumètrica del projecte s’integra en el seu entorn aprofitant la topografia on s’assenta i busca l’equilibri volumètric amb les edificacions veïnes. Al nord es crea un passeig de servei mitjançant una façana horitzontal d’una planta enfrontada a l’edifici  del polisportiu. Al sud mitjançant  un mur de contenció del ajardinament s’aconsegueix: trencar la percepció des dels habitatges de les dues plantes d’aquesta façana i alhora permetre l’entrada de vehicles a la planta soterrani. A l’est s’ubica una plaça mirador al parc mitjançant un porxo per protegir els accessos del públic. I per últim a l’oest  es crea un porxo d’entrada de personal i d’estacionament de càrrega i descàrrega dels vehicles municipals.

El funcionalment de l’edifici cerca la màxima racionalitat, separant clarament les parts més públiques de les més privades. Així doncs l’edifici és totalment permeable en les façanes nord i est per facilitar el màxim accés al públic,  i totalment impermeable en les façanes sud i oest per on només accedeix el personal.

superfície construïda: 847 m2
data de projecte i execució: 07.2005 – 07.2008
constructor: Cisteró
aparellador: F. Xairò i Mimo
Enginyer: Barny enginyeria S.L.
càlcul estructura: Span-Deck Catalana S.A.
Advertisements
Comments Off on 095 CPE

Comments are closed.%d bloggers like this: