084 AL
August, 2008, 8:56 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Abrera

Amb les premises topogràfiques i amb la necessitat de la propietat de conviure amb els familiars veïns en la vida exterior i gaudir conjuntament del jardí, s’organitza la habitatge en la seva totalitat sobre la plataforma intermitja de la parcel.la deixant la plataforma inferior per crear un porxo sota la nova edificació a la mateixa cota de la casa del familiar  que pugui ésser utilitzat conjuntament per dinars familiars i activitats de lleure comunitari, i situant el sostre de l’habitatge a nivell del carrer per poder-hi aparcar el cotxe directament a peu pla. Tot el programa es desenvolupa en un únic rectangle orientat a sud per tal d’assolellar per igual totes les estances i alhora situant-lo en la cantonada nord-oest per disposar del màxim de jardí a sud.

superfície construïda: 180 m2
data execució: 10.2005 – 08.2008
constructor: Roque Construcciones
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Advertisements
Comments Off on 084 AL

Comments are closed.%d bloggers like this: