150 PU
December, 2009, 11:30 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Reforma i ampliació de l’escola El Puig a Esparreguera

La nova edificació s’entrelliga voluntàriament amb l’edifici existent establint noves connexions i reorganitzant el conjunt. La connexió mitjançant un pas interior entre l’escala existent i el nou nucli de comunicacions verticals, aconsegueix unir funcionalment els dos edificis. Aquest nou pas comunica tots els espais de la planta.

L’objectiu de l’ampliació és millorar la qualitat espaial de les aules i altres espais docents i eliminar les barreres arquitectòniques. S’aprofiten les preexistències i es limita el volum de la nova edificació per a poder controlar l’abast de la intervenció.

superfície construïda: 935 m2
data projecte: 12.2009 – …
constructor: –
aparellador: –
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Advertisements
Comments Off on 150 PU

Comments are closed.%d bloggers like this: