CAPLE
December, 2015, 9:24 am
Filed under: 01 Small | Tags:

LOGO CAPLE

… Pase lo que pase nunca renunciamos a la investigación, siempre hemos aplicado la industrialización en obra de nueva planta y aunque lo más usual es utilizarla para la industria o edificios públicos, hemos apostado por aprovechar sus beneficios para la vivienda incluso en la unifamiliar.

Esta inquietud nos ha llevado a desarrollar la prefabricación hasta las últimas consecuencias, analizando cómo podríamos  fabricar de la manera más eficiente la mínima vivienda, la vivienda de acceso. Un espacio habitable entre el refugio y la vivienda del mercado reglado.

Gracias a la convocatoria del 2013 de INNOBAIX (círculo de empresarios que promueve la innovación en la empresa)  conseguimos plasmar el proyecto en una propuesta funcional y atractiva, convirtiéndose en el proyecto empresarial vencedor de esa convocatoria, y con eso, el más respaldado.  Así y con el apoyo de importantes actores empresariales y de inversión privada hemos materializado nuestro proyecto de investigación, La CAPLE, el primer espacio habitable de transición, plegable, auto montable para 4/6 personas y autosuficiente en agua y luz. Y continuamos investigando para hacerlo autosuficiente también en su saneamiento.

La CAPLE proporciona la seguridad, la salubridad y la durabilidad que no puede proporcionar una tienda o refugio, pero que puede montarse por uno mismo en el tiempo que montaría una simple tienda.

El equipo que hemos hecho posible este proyecto queremos llegar a la máxima gente posible y cubrir sus necesidades. Queremos proporcionar seguridad y calidad de vida a millones de personas que no disponen de esta posibilidad. Facilitar vivienda temporal a corporaciones, gobiernos, alberges temporales, ayudas humanitarias de larga duración, y grupos de desplazados.

La CAPLE abre una puerta a una vida más digna.

 Caple 02

Caple 01

2015-02-09 17.56.33

2015-06-25 14.38.09

2015-06-25 15.59.08

Comments Off on CAPLE


149 MU
December, 2010, 12:17 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Reforma de cuina i jardí a Esparreguera

L’objectiu és millorar les condicions d’il.luminació natural a l’interior de l’habitatge i alhora crear espais exteriors més frescos i habitables.
Les dues obertures existents a la façana de la cuina s’amplien fins a convertir-se en una de gran per captar el màxim de llum natural fins a les zones més fosques de l’habitatge. La pèrgola es proposa com un element de protecció solar a l’estiu mitjançant un emparrat de fulla caduca que protegirà la nova obertura ampliada.
Es construeix un porxo a continuació del garatge existent mitjançant una coberta de teula sobre bigues de fusta recolzades en les parets mitgeres i amb acabats tradicionals per projectar més ombres sobre el jardí i fer-lo més habitable.

superfície construïda: 78 m2
data projecte: 11.2009 – 12.2010
constructor: Obras y Reformas Olmedo Vazquez
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 149 MU


131 MA
October, 2010, 11:52 am
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Restaurant LÂL a Esparreguera

L’activitat del bar i restaurant LÂL es caracteritza per l’ús de l’espai lliure de parcel.la, el jardí d’un antic palauet, on es desnvoluparà l’activitat principal en terrasses a diferents nivells a l’aire lliure. El porxo del palauet s’ha transformat en una galeria oberta cap a aquest jardí amb el mateix objectiu.
Els serveis principals que són la zona del bar i els serveis adaptats es situen dintre d’un hivernacle a base d’estructura metàl.lica i vidre construït entre el palauet i l’edifici veí.
La cuina i menjador originals del palauet s’han transformat en la cuina, office i menjador del restaurant, amb instal.lacions adequades per a l’activitat i independitzant-se totalment de l’habitatge.

superfície construïda: 119 m2
data projecte: 07.2010 – 10.2010
constructor: Construccions Torres Ullés S.L.
aparellador: Sra. R. Cuevas Amador
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 131 MA


114 PU
September, 2010, 12:34 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Aparcament soterrat a Castellgalí

Aprofitant el desnivell existent s’ha pogut respondre a la necesitat d’un aparcament amb accés a peu pla des d’el carrer de Puigterra, que a més a més consolida la urbanització del final del carrer i el començament d’un camí peatonal.
Mitjançant una coberta enjardinada es conserva en la seva totalitat la zona verda de l’estat actual. El tancament de la intervenció amb parets de maçoneria de pedra local conserva l’aspecte de feixes actualment existents.

superfície construïda: 104 m2
data projecte: 01.2008 – 09.2010
constructor: Construccions A. Vives S.L.
aparellador: Sr. R. Mora Sala
càlcul estructura: ACCE S.L.

Comments Off on 114 PU


030-2 VEL
February, 2010, 4:13 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidera

Es tracta d’ampliar un habitatge amb un apartament independet. L’ampliació segueix el criteri de privacitat respecte al carrer i d’obertura de cara a la orientació i a les vistes que ja s’utilitza en el projecte de l’habitatge unifamiliar aïllat.

La solució constructiva es fa mitjançant sistemes ecoeficients d’arquitectura prefabricada completament en sec aconseguint reduir el temps d’execució, els mitjans de posada en obra i en conseqüència el preu. En concret es tracta de sistemes portants metàl·lics i tancaments de doble full de panells sandvitx d’acer prelacat i ànima de poliestirè extruït amb panells de policarbonat cel·lular exteriorment o de cartró guix interiorment.

superficie construïda: 112 m2
data execució: 09.2009 – 02.2010
constructor: Esyco 64 i Construcciones Arcosa
aparellador: F. Xairó Mimo
càlcul estructura: ACCE
Comments Off on 030-2 VEL


147 JU
September, 2009, 6:39 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Reforma de interior a Santa Margarida i Els Monjos

La intervenció pretén redistribuir l’habitatge per tal de donar una major sensació d’amplitud, tot modernitzant la imatge del conjunt en la zona diürna. Per tal d’aconseguir-ho s’opta per una planta lliure i diàfana en els usos d’estar i menjador, i concentrar els usos de serveis. Això implica desplaçar la cuina al que era l’antic menjador i convertir l’antiga cuina en menjador, tot derruint les parets de l’escala.

superfície construïda: 81,03 m2
data projecte: 05.2009 – 09.2009
constructor: A. Nichkov
aparellador: –
càlcul estructura: –
Comments Off on 147 JU


080 PPE
September, 2005, 11:11 am
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Bar-Restaurant a Cardona

(Obra seleccionat per la bienal d’arquitectura 4a BACC 2006)

Amb la idea de donar la màxima sensació d’amplitud i tranquil·litat a un local amb la problemàtica d’ésser llarg i estret, es va decidir:

Crear una bossa d’estar a l’entrada convivint amb el carrer mitjançant un tancament de façana el més transparent possible, desplaçar la barra cap a darrera i fer-ho de  manera fluida creant una successió orgànica i suau entre els diferents usos,  i utilitzar  materials naturals; fusta massissa d’Iroko en revestiments i mobiliari, marbre blanc en barres i bancs, teixits de pell i coto per coixins i cortines, i una il·luminació càlida  per afavorir el recolliment.

superfície construïda: 61,4 m2
data execució: 02.2005 – 09.2005
constructor: Construccions LLuis
aparellador: R. Mora Sala
 
Comments Off on 080 PPE%d bloggers like this: