145 ES
November, 2012, 12:00 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a l’Escala

Projecte d’execució i direcció d’obra d’un habitatge a l’Escala per a l’estudi d’arquitectura Woltjer Berkhout Architecten de Haarlem, Paises Baixos.

Es projecta un edifici aïllat semi-encastat en el terreny  aprofitant el desnivell natural. L’accés a l’edifici és des del carrer Vilanera, creant un aparcament descobert a nivell del carrer i una suau escalinata descendent per accedir a la planta principal de l’habitatge on s’ubica la cuina i sala d’estar. La planta inferior de l’habitatge on s’ubiquen les habitacions, queda semisoterrada en el terreny i té contacte directe amb el nivell del jardí.
Un sistema d’escales travessa i alhora comunica els diferents nivells connectant totalment l’interior amb l’exterior de l’habitatge. La coberta, força visible des del carrer forma part dels espais exteriors de la vivenda amb ús de terrat, mirador i també part per a les instal.lacions.

145-FOTO 12 225

145-FOTO 11 225

superfície construïda: 263 m2
data projecte: 06.2009 – 12.2012
constructor: Obres Russinyol, S.L.
aparellador: AED Enginyeria, A. Asturias Bernadas
càlcul estructura: ACCE, S.L.

Comments Off on 145 ES


157 AR
February, 2012, 10:10 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Altafulla

La reforma es projecta com una rehabilitació total de l’interior de l’edifici. Es recupera i saneja la totalitat de l’envolvent de l’edifici, es realitza al seu buidat i es reconstrueix de nou l’interior de l’edifici per tal de millorar l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’alçada entre el sostres. A l’exterior es conserva el pati en l’estat actual.
La columna vertebral de l’edifici rehabilitat és l’escala nova que divideix i uneix els espais, obrint-se o tancant-se alternativament.

superfície construïda: 222 m2
data projecte: 11.2010 – 02.2012
constructor: Rianjo, S.L.
aparellador: F. Xairó Mimó
càlcul estructura: S4 consultors d’estructures S.L.P.

Comments Off on 157 AR


131-2 MA
February, 2011, 11:40 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar al casc antic d’Esparreguera

El projecte de rehabilitació pretén recuperar l’ús original de l’edifici que amb el pas del temps i l’absència de manteniment ha quedat obsolet a nivell d’instal.lacions i condicions d’habitabilitat. El projecte contempla la reparació i consolidació de l’edificació existent, la seva redistribució interior, instal.lació d’un ascensor i actualització d’instal.lacions a fi de consolidar l’ús residencial.
El projecte conserva el caràcter original de l’edifici, mantenint les proporcions de les sales i l’ordre en la distribució interior. Reconstruïnt l’escala i ocupant l’espai del pati de llums original, s’aconsegueix aportar més llum a l’interior de l’edifici.

superfície construïda: 290 m2
data projecte: 10.2007 – 02.2011
constructor: Construccions Torres Ullés S.L.
aparellador: R. Cuevas Amador
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 131-2 MA


105 BO
July, 2009, 5:39 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Bolvir de la Cerdanya

El projecte dona resposta a dues necessitats sol·licitades aparentment contradictòries. Per una banda l’aparença d’un refugi de muntanya i per l’altre un programa d’àmplies proporcions. Per assolir aquestes dues exigències es decideix complir tot el programa aprofitant el màxim l’espai sota coberta de manera que l’edifici tingui l’aparença d’una sola planta, col·locant les cobertes  el més proper possible al terreny i els seus careners en una ascensió paral·lela  al perfil natural del terreny.

A part les necessitats bàsiques de  privacitat, assolellament i vistes, fan col·locar l’edifici en la cantonada nord-oest alineant-lo amb els límits de la parcel.la, creant una esplanada assolellada davant de l’edifici aixecada respecte al carrer per donar-li la privacitat necessària i enfocant l’edificació cap a les vistes desitjades.

superfície construïda: 319,86 m2
data projecte: 02.2008 – 07.2009
constructor: Raleigt S.L.
aparellador: S. Boada
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.

Comments Off on 105 BO


084 AL
August, 2008, 8:56 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Abrera

Amb les premises topogràfiques i amb la necessitat de la propietat de conviure amb els familiars veïns en la vida exterior i gaudir conjuntament del jardí, s’organitza la habitatge en la seva totalitat sobre la plataforma intermitja de la parcel.la deixant la plataforma inferior per crear un porxo sota la nova edificació a la mateixa cota de la casa del familiar  que pugui ésser utilitzat conjuntament per dinars familiars i activitats de lleure comunitari, i situant el sostre de l’habitatge a nivell del carrer per poder-hi aparcar el cotxe directament a peu pla. Tot el programa es desenvolupa en un únic rectangle orientat a sud per tal d’assolellar per igual totes les estances i alhora situant-lo en la cantonada nord-oest per disposar del màxim de jardí a sud.

superfície construïda: 180 m2
data execució: 10.2005 – 08.2008
constructor: Roque Construcciones
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 084 AL


116 DR
February, 2008, 10:50 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Collbató

Habitatge unifamiliar aïllat que s’integra en l’entorn natural, mitjançant murs que flueixen en l’espai del jardí i cobertes amb vessants que s’inclinen buscant la relació amb els arbres i amb el perfil de la muntanya. L’edifici organitza la vida diürna i nocturna en dos volums diferenciats.

superfície construïda: 319,61 m2
data projecte: 02.2007 – 02.2008
constructor: Construccions Torres Ulles S.L.
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 116 DR


070 PE
February, 2007, 6:07 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Reforma d’un edifici entre mitgeres a Cardona

L’intervenció preten donar fi a un projecte incomplert des de 1941 quan en aquesta parcel.la es va començar l’obra d’un habitatge unifamiliar el qual no es va concloure. Ara el projecte repren la feina recollint l’estat actual de l’edificació, per treure-hi el maxim profit potenciant les parts més preciades com son les parets de pedra local les encabellades de la coberta i en general tot l’espai interior.

L’habitatge es desenvolupa en tot el seu programa en planta primera a excepció del garatge que es troba en planta baixa i de l’altell que serveix per obrir l’habitatge al jardí posterior,  ja que el desnivell del terreny fa possible connectar aquest pis amb el jardí mitjançant una passera. La composició de la façana principal segueix els criteris del projecte original de l’any 1941 i el disseny de les noves obertures manté la simplicitat formal dels forats , la seves proporcions rectangulars i verticals i la simetria del conjunt.

superfície construïda: 321,52 m2
data execució: 07.2005 – 02.2007
constructor: Construccions El Cim S.L.
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.

Comments Off on 070 PE


C24 AB
October, 2006, 5:10 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Consultori Mèdic a Can Vilalba, Abrera

La relació entre l’edifici nou i el seu entorn natural i construït es va convertir en el full de ruta d’aquest projecte. L’edifici nou s’integra amb el terreny natural mitjançant un pati verd. Una alzina es converteix en el centre del projecte i de l’entorn. La coberta, de rajola ceràmica verda, és la façana principal de cara al barri Can Vilalba, situat a un nivell topogràfic superior. En la forma hi ha una clara relació entre l’edifici nou i l’espai d’activitats existent.

superfície construïda: 258 m2
data concurs: octubre 2006
promotor: Ajuntament d’Abrera
Comments Off on C24 AB


030 VEL
February, 2005, 2:12 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidera

La simplicitat volumètrica resol les exigències topogràfiques i del client.  Per una banda topogràficament mitjançant el prisma de base rectangular i dues plantes, resolem l’accés  en la planta superior per la façana est i la relació estar-jardí en planta baixa per la façana oest. I per l’altre, tal i com volia el client, la privacitat al carrer en la façana est i la màxima obertura a les vistes en la oest.

Per aconseguir abaratir costos s’ha optat per el sistema constructiu basat en la placa alveolar de formigó prefabricat que soluciona alhora l’estructura i els tancaments, la qual combinada seguint la seva modulació amb vidre i porticons de lames de fusta, donarà  la qualitat i calidesa suficients per dotar aquest material de la comfortabilitat necessaria per formar un habitatge.

superficie construïda: 288 m2
data execució: 02.2003 – 02.2005
constructor: Spandeck Catalana S.A.
aparellador: F. Xairó Mimo
càlcul estructura: Spandeck Catalana S.A.
Essaquatre Arquitectes S.L.
Comments Off on 030 VEL


010 CA
March, 2003, 7:26 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Calaf

El contorn trencat de l’edifici intensifica la relació entre l’habitatge i el jardí, necessari per equilibrar l’alt percentatge d’ocupació sobre el terreny. Al centre de l’habitatge hi ha un petit lluernari -un espai buit- on tots els espais funcionals conflueixen: l’entrada, la sala d’estar, la cuina, l’estudi, els dormitoris i les sortides al jardí. La qualitat d’aquesta casa es troba en les múltiples relacions que existeixen entre totes les peces, l’habitatge i el seu entorn.

superfície construïda: 322 m2
data execució: 07.2001 – 03.2003
constructor: Dheblan S.L.
Constructora Pirineu S.C.C.L.
aparellador: A. Sanfeliu
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 010 CA%d bloggers like this: