150 PU
December, 2009, 11:30 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Reforma i ampliació de l’escola El Puig a Esparreguera

La nova edificació s’entrelliga voluntàriament amb l’edifici existent establint noves connexions i reorganitzant el conjunt. La connexió mitjançant un pas interior entre l’escala existent i el nou nucli de comunicacions verticals, aconsegueix unir funcionalment els dos edificis. Aquest nou pas comunica tots els espais de la planta.

L’objectiu de l’ampliació és millorar la qualitat espaial de les aules i altres espais docents i eliminar les barreres arquitectòniques. S’aprofiten les preexistències i es limita el volum de la nova edificació per a poder controlar l’abast de la intervenció.

superfície construïda: 935 m2
data projecte: 12.2009 – …
constructor: –
aparellador: –
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 150 PU


C32 CPS
October, 2008, 3:16 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Prefectura de Policia Local a Palau-solità i Plegamans

L’edifici que proposem per a la prefectura de policia s’integra entre les edificacions preexistents respectant la seva volumetria, projectant les alçades de l’edifici en cada façana per tal d’alinear-les a l’edifici contigu i així  consolidant l’illa d’equipaments, tot prioritzant la cantonada per donar un punt de referència a l’ordre de tota l’illa.

L’estacionament de la flota del cos de policia es soluciona sobre la propia coberta (amb el mínim increment de costos), permetent l’estacionament de vehicles dels jutjats a la plaça posterior.

superfície construïda: 474 m2
data concurs: octubre 2008
promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Comments Off on C32 CPS


095 CPE
July, 2008, 8:38 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Caserna de policia a Esparreguera

La composició volumètrica del projecte s’integra en el seu entorn aprofitant la topografia on s’assenta i busca l’equilibri volumètric amb les edificacions veïnes. Al nord es crea un passeig de servei mitjançant una façana horitzontal d’una planta enfrontada a l’edifici  del polisportiu. Al sud mitjançant  un mur de contenció del ajardinament s’aconsegueix: trencar la percepció des dels habitatges de les dues plantes d’aquesta façana i alhora permetre l’entrada de vehicles a la planta soterrani. A l’est s’ubica una plaça mirador al parc mitjançant un porxo per protegir els accessos del públic. I per últim a l’oest  es crea un porxo d’entrada de personal i d’estacionament de càrrega i descàrrega dels vehicles municipals.

El funcionalment de l’edifici cerca la màxima racionalitat, separant clarament les parts més públiques de les més privades. Així doncs l’edifici és totalment permeable en les façanes nord i est per facilitar el màxim accés al públic,  i totalment impermeable en les façanes sud i oest per on només accedeix el personal.

superfície construïda: 847 m2
data de projecte i execució: 07.2005 – 07.2008
constructor: Cisteró
aparellador: F. Xairò i Mimo
Enginyer: Barny enginyeria S.L.
càlcul estructura: Span-Deck Catalana S.A.
Comments Off on 095 CPE


082 CU
April, 2007, 6:28 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Edifici plurifamiliar de 20 habitatges a Cunit

Format per dos volums alineats i assentats segons la diferent orientació i nivell del carrer al que donen façana i  units en l’espai intermitg per un nucli de comunicacions de marcada verticalitat on es creuen els diferents accessos i recorreguts que organitzen el conjunt de l’edifici. Les galeries d’accés es separen de la façana per deixar passar la llum fins a la planta baixa.

superfície construïda: 1.995 m2
data de projecte i execució: 11.2004 – 04.2007
constructor: Construcal S.L.
aparellador: X. Creus
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 082 CU


108 EK
June, 2006, 8:55 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Pla especial Escola Karting a Castellví de Rosanes

L’edifici de l’escola es situa en un extrem d’una carena. S’integra en la topografia desenvolupant-se en planta baixa i encastant-se en la falda de la muntanya, tot agafant la forma que aquesta li imposa, esglaonant la coberta per tal de poder fer captació d’il·luminació natural així com escalfar l’aigua sanitària mitjançant plaques solars i tot ajustant-se al pendent natural del terreny. A més a més s’enjardina la coberta i es permet que les plantes enfiladisses s’emparrin en unes subestructures dissenyades en façana amb aquest fi. S’aconsegueix així integrar completament l’edifici a l’entorn.

superfície construïda: 7,50 ha
data projecte: 06.2006
constructor: –
aparellador: –
càlcul estructura: –
Comments Off on 108 EK


C20 AT
February, 2006, 5:33 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Biblioteca l’Ateneu a Esparreguera

L’edifici actual, el teatre l’Ateneu del 1929, està en un estat ruïnós i la seva estructura no és vàlida per les necessitats del programa d’una biblioteca. No obstant mantenim la memòria d’un teatre, recuperant els elements que l’identifiquen, per a la nova bibioteca.

superfície construïda: 1907 m2
data concurs: febrer 2006
promotor: Ajuntament d’Esparreguera
Comments Off on C20 AT


C17 BO
December, 2004, 5:18 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Parc de bombers a Esparreguera

L’edifici té una clara distribució interna i una relació interior-exterior molt ordenada degut a la seva funció com a servei d’emergència. El parc de bombers es proposa com un edifici aïllat: primer per separar-se de l’edificació veïna que presenta una mitgera amb moltes irregularitats i una volumetria molt desordenada, i segon per tractar el Parc de bombers com un edifici emblemàtic i autònom.

Es distingeixen dos volums formal i funcionalment diferents. La cotxera es proposa com un contenidor de planta lliure amb un revestiment exterior de planxa metàl.lica ondulada. L’edifici de serveis destaca per la seva verticalitat força formal. La distribució dels espais en la planta baixa concentra l’activitat diürna al costat assolelllat al llarg d’un eix lineal de comunicacions que és el nexe d’unió entre els dos edificis. A la planta primera es concentra el programa nocturn i les activitats més privades orientades a nord.

superfície construïda: 662 m2
data concurs: desembre 2004
promotor: Ajuntament d’Esparreguera
Comments Off on C17 BO%d bloggers like this: