050 SI
September, 2004, 3:51 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Reforma de nau industrial i oficines a Castellbisbal

L’edifici aïllat existent és una nau industrial amb oficines. La intervenció a la façana potencia el cos volat de la segona planta, revestint-la amb xapa ondulada i microperforada. A l’interior es modernitza la imatge, es millora la comunicació vertical amb una nova escala oberta i es permet l’entrada de llum natural amb un gran finestral.

superficie construïda: 1645 m2
data execució: 02.2004 – 09.2004
constructor: Teyco S.L.
aparellador: –
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Advertisements
Comments Off on 050 SI


067 TO
June, 2004, 10:35 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: ,

Parc públic per l’ajuntament de Cervelló

El projecte  es desenvolupa  en un nivell mitg del terreny,  aquesta cota apareix en cada carrer en un sol punt, on es dibuixen els accessos al parc, unint-los s’ens crea  un eix que organitza l’espai amb dos zones una recollida i excavada en el terreny i  l’altra descoberta i elevada sobre el terreny la qual fa de mirador, tot limitant la intervenció.

superfície construïda: 758 m2
data execució: 01.2004 – 06.2004
promotor: Junta de Conservación de Torrevileta
constructor: Construccions DOSS
Comments Off on 067 TO


031 XI
November, 2002, 10:17 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Edifici d’habitatge plurifamiliar a Esparreguera

L’Edificí es desenvolupa en una planta baixa amb dos localscomercials i un vestíbul central i en tres plantes pis amb un total de 6 habitatges. La geometria i dimensions de la parcel.la així com la seva ubicació en cantonada han donat lloc a una tipologia de dos apartments de 50 m2 per planta. La situació urbanística ha definit els criteris compositius de la façana, provocant un xamfrà a la planta baixa que amplía visualment l’entrada al carrer Beat Domènec Castellet i organitzant les obertures i balcons segons un ritme ascendent que aporta moviment al pla i enfasitza la verticalitat de la cantonada.

superficie construïda: 505 m2
data execució: 11.2001 – 11.2002
constructor: Construccions J. Torres S.C.P.
aparellador: A. Sagristà Canals
càlcul estructura: Estrucad S.L.
Comments Off on 031 XI


C12 VI
August, 2002, 5:10 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Comissaria de la Guàrdia Urbana a Vic

La ubicació de l’edifici és un emplaçament perifèric entre ciutat i comarca. Això es reflexa en l’edifici amb una clara divisió funcional: una part representativa de cara al ciutadà i una part funcional pel mecanisme del cos policial. El funcionament intern del cos policial (24h) i el funcionament extern de cara al públic es desenvolupen al llarg d’un eix longitudinal i els recorreguts només conflueixen on és necessari.

L’estructura de pilars i planta lliure permet formalitzar el programa amb nuclis fixes de comunicacions i serveis, i partions flexibles per despatxos. Les façanes s’allunyen de la fredor característica dels edificis industrials, adoptant uns materials d’acabat que facilitin la sinèrgia amb el futur equipament del tanatori en el solar veí.

superfície construïda: 1834 m2
data concurs: agost 2002
promotor: Ajuntament de Vic
Comments Off on C12 VI%d bloggers like this: