105 BO
July, 2009, 5:39 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Bolvir de la Cerdanya

El projecte dona resposta a dues necessitats sol·licitades aparentment contradictòries. Per una banda l’aparença d’un refugi de muntanya i per l’altre un programa d’àmplies proporcions. Per assolir aquestes dues exigències es decideix complir tot el programa aprofitant el màxim l’espai sota coberta de manera que l’edifici tingui l’aparença d’una sola planta, col·locant les cobertes  el més proper possible al terreny i els seus careners en una ascensió paral·lela  al perfil natural del terreny.

A part les necessitats bàsiques de  privacitat, assolellament i vistes, fan col·locar l’edifici en la cantonada nord-oest alineant-lo amb els límits de la parcel.la, creant una esplanada assolellada davant de l’edifici aixecada respecte al carrer per donar-li la privacitat necessària i enfocant l’edificació cap a les vistes desitjades.

superfície construïda: 319,86 m2
data projecte: 02.2008 – 07.2009
constructor: Raleigt S.L.
aparellador: S. Boada
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.

Advertisements
Comments Off on 105 BO


084 AL
August, 2008, 8:56 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Abrera

Amb les premises topogràfiques i amb la necessitat de la propietat de conviure amb els familiars veïns en la vida exterior i gaudir conjuntament del jardí, s’organitza la habitatge en la seva totalitat sobre la plataforma intermitja de la parcel.la deixant la plataforma inferior per crear un porxo sota la nova edificació a la mateixa cota de la casa del familiar  que pugui ésser utilitzat conjuntament per dinars familiars i activitats de lleure comunitari, i situant el sostre de l’habitatge a nivell del carrer per poder-hi aparcar el cotxe directament a peu pla. Tot el programa es desenvolupa en un únic rectangle orientat a sud per tal d’assolellar per igual totes les estances i alhora situant-lo en la cantonada nord-oest per disposar del màxim de jardí a sud.

superfície construïda: 180 m2
data execució: 10.2005 – 08.2008
constructor: Roque Construcciones
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 084 AL


095 CPE
July, 2008, 8:38 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Caserna de policia a Esparreguera

La composició volumètrica del projecte s’integra en el seu entorn aprofitant la topografia on s’assenta i busca l’equilibri volumètric amb les edificacions veïnes. Al nord es crea un passeig de servei mitjançant una façana horitzontal d’una planta enfrontada a l’edifici  del polisportiu. Al sud mitjançant  un mur de contenció del ajardinament s’aconsegueix: trencar la percepció des dels habitatges de les dues plantes d’aquesta façana i alhora permetre l’entrada de vehicles a la planta soterrani. A l’est s’ubica una plaça mirador al parc mitjançant un porxo per protegir els accessos del públic. I per últim a l’oest  es crea un porxo d’entrada de personal i d’estacionament de càrrega i descàrrega dels vehicles municipals.

El funcionalment de l’edifici cerca la màxima racionalitat, separant clarament les parts més públiques de les més privades. Així doncs l’edifici és totalment permeable en les façanes nord i est per facilitar el màxim accés al públic,  i totalment impermeable en les façanes sud i oest per on només accedeix el personal.

superfície construïda: 847 m2
data de projecte i execució: 07.2005 – 07.2008
constructor: Cisteró
aparellador: F. Xairò i Mimo
Enginyer: Barny enginyeria S.L.
càlcul estructura: Span-Deck Catalana S.A.
Comments Off on 095 CPE


116 DR
February, 2008, 10:50 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Collbató

Habitatge unifamiliar aïllat que s’integra en l’entorn natural, mitjançant murs que flueixen en l’espai del jardí i cobertes amb vessants que s’inclinen buscant la relació amb els arbres i amb el perfil de la muntanya. L’edifici organitza la vida diürna i nocturna en dos volums diferenciats.

superfície construïda: 319,61 m2
data projecte: 02.2007 – 02.2008
constructor: Construccions Torres Ulles S.L.
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 116 DR


082 CU
April, 2007, 6:28 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Edifici plurifamiliar de 20 habitatges a Cunit

Format per dos volums alineats i assentats segons la diferent orientació i nivell del carrer al que donen façana i  units en l’espai intermitg per un nucli de comunicacions de marcada verticalitat on es creuen els diferents accessos i recorreguts que organitzen el conjunt de l’edifici. Les galeries d’accés es separen de la façana per deixar passar la llum fins a la planta baixa.

superfície construïda: 1.995 m2
data de projecte i execució: 11.2004 – 04.2007
constructor: Construcal S.L.
aparellador: X. Creus
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 082 CU


070 PE
February, 2007, 6:07 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Reforma d’un edifici entre mitgeres a Cardona

L’intervenció preten donar fi a un projecte incomplert des de 1941 quan en aquesta parcel.la es va començar l’obra d’un habitatge unifamiliar el qual no es va concloure. Ara el projecte repren la feina recollint l’estat actual de l’edificació, per treure-hi el maxim profit potenciant les parts més preciades com son les parets de pedra local les encabellades de la coberta i en general tot l’espai interior.

L’habitatge es desenvolupa en tot el seu programa en planta primera a excepció del garatge que es troba en planta baixa i de l’altell que serveix per obrir l’habitatge al jardí posterior,  ja que el desnivell del terreny fa possible connectar aquest pis amb el jardí mitjançant una passera. La composició de la façana principal segueix els criteris del projecte original de l’any 1941 i el disseny de les noves obertures manté la simplicitat formal dels forats , la seves proporcions rectangulars i verticals i la simetria del conjunt.

superfície construïda: 321,52 m2
data execució: 07.2005 – 02.2007
constructor: Construccions El Cim S.L.
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.

Comments Off on 070 PE


C24 AB
October, 2006, 5:10 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Consultori Mèdic a Can Vilalba, Abrera

La relació entre l’edifici nou i el seu entorn natural i construït es va convertir en el full de ruta d’aquest projecte. L’edifici nou s’integra amb el terreny natural mitjançant un pati verd. Una alzina es converteix en el centre del projecte i de l’entorn. La coberta, de rajola ceràmica verda, és la façana principal de cara al barri Can Vilalba, situat a un nivell topogràfic superior. En la forma hi ha una clara relació entre l’edifici nou i l’espai d’activitats existent.

superfície construïda: 258 m2
data concurs: octubre 2006
promotor: Ajuntament d’Abrera
Comments Off on C24 AB%d bloggers like this: