C32 CPS
October, 2008, 3:16 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Prefectura de Policia Local a Palau-solità i Plegamans

L’edifici que proposem per a la prefectura de policia s’integra entre les edificacions preexistents respectant la seva volumetria, projectant les alçades de l’edifici en cada façana per tal d’alinear-les a l’edifici contigu i així  consolidant l’illa d’equipaments, tot prioritzant la cantonada per donar un punt de referència a l’ordre de tota l’illa.

L’estacionament de la flota del cos de policia es soluciona sobre la propia coberta (amb el mínim increment de costos), permetent l’estacionament de vehicles dels jutjats a la plaça posterior.

superfície construïda: 474 m2
data concurs: octubre 2008
promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Comments Off on C32 CPS


C24 AB
October, 2006, 5:10 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Consultori Mèdic a Can Vilalba, Abrera

La relació entre l’edifici nou i el seu entorn natural i construït es va convertir en el full de ruta d’aquest projecte. L’edifici nou s’integra amb el terreny natural mitjançant un pati verd. Una alzina es converteix en el centre del projecte i de l’entorn. La coberta, de rajola ceràmica verda, és la façana principal de cara al barri Can Vilalba, situat a un nivell topogràfic superior. En la forma hi ha una clara relació entre l’edifici nou i l’espai d’activitats existent.

superfície construïda: 258 m2
data concurs: octubre 2006
promotor: Ajuntament d’Abrera
Comments Off on C24 AB


C20 AT
February, 2006, 5:33 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Biblioteca l’Ateneu a Esparreguera

L’edifici actual, el teatre l’Ateneu del 1929, està en un estat ruïnós i la seva estructura no és vàlida per les necessitats del programa d’una biblioteca. No obstant mantenim la memòria d’un teatre, recuperant els elements que l’identifiquen, per a la nova bibioteca.

superfície construïda: 1907 m2
data concurs: febrer 2006
promotor: Ajuntament d’Esparreguera
Comments Off on C20 AT


C17 BO
December, 2004, 5:18 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Parc de bombers a Esparreguera

L’edifici té una clara distribució interna i una relació interior-exterior molt ordenada degut a la seva funció com a servei d’emergència. El parc de bombers es proposa com un edifici aïllat: primer per separar-se de l’edificació veïna que presenta una mitgera amb moltes irregularitats i una volumetria molt desordenada, i segon per tractar el Parc de bombers com un edifici emblemàtic i autònom.

Es distingeixen dos volums formal i funcionalment diferents. La cotxera es proposa com un contenidor de planta lliure amb un revestiment exterior de planxa metàl.lica ondulada. L’edifici de serveis destaca per la seva verticalitat força formal. La distribució dels espais en la planta baixa concentra l’activitat diürna al costat assolelllat al llarg d’un eix lineal de comunicacions que és el nexe d’unió entre els dos edificis. A la planta primera es concentra el programa nocturn i les activitats més privades orientades a nord.

superfície construïda: 662 m2
data concurs: desembre 2004
promotor: Ajuntament d’Esparreguera
Comments Off on C17 BO


C12 VI
August, 2002, 5:10 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Comissaria de la Guàrdia Urbana a Vic

La ubicació de l’edifici és un emplaçament perifèric entre ciutat i comarca. Això es reflexa en l’edifici amb una clara divisió funcional: una part representativa de cara al ciutadà i una part funcional pel mecanisme del cos policial. El funcionament intern del cos policial (24h) i el funcionament extern de cara al públic es desenvolupen al llarg d’un eix longitudinal i els recorreguts només conflueixen on és necessari.

L’estructura de pilars i planta lliure permet formalitzar el programa amb nuclis fixes de comunicacions i serveis, i partions flexibles per despatxos. Les façanes s’allunyen de la fredor característica dels edificis industrials, adoptant uns materials d’acabat que facilitin la sinèrgia amb el futur equipament del tanatori en el solar veí.

superfície construïda: 1834 m2
data concurs: agost 2002
promotor: Ajuntament de Vic
Comments Off on C12 VI%d bloggers like this: