145 ES
November, 2012, 12:00 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a l’Escala

Projecte d’execució i direcció d’obra d’un habitatge a l’Escala per a l’estudi d’arquitectura Woltjer Berkhout Architecten de Haarlem, Paises Baixos.

Es projecta un edifici aïllat semi-encastat en el terreny  aprofitant el desnivell natural. L’accés a l’edifici és des del carrer Vilanera, creant un aparcament descobert a nivell del carrer i una suau escalinata descendent per accedir a la planta principal de l’habitatge on s’ubica la cuina i sala d’estar. La planta inferior de l’habitatge on s’ubiquen les habitacions, queda semisoterrada en el terreny i té contacte directe amb el nivell del jardí.
Un sistema d’escales travessa i alhora comunica els diferents nivells connectant totalment l’interior amb l’exterior de l’habitatge. La coberta, força visible des del carrer forma part dels espais exteriors de la vivenda amb ús de terrat, mirador i també part per a les instal.lacions.

145-FOTO 12 225

145-FOTO 11 225

superfície construïda: 263 m2
data projecte: 06.2009 – 12.2012
constructor: Obres Russinyol, S.L.
aparellador: AED Enginyeria, A. Asturias Bernadas
càlcul estructura: ACCE, S.L.

Comments Off on 145 ES


157 AR
February, 2012, 10:10 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Altafulla

La reforma es projecta com una rehabilitació total de l’interior de l’edifici. Es recupera i saneja la totalitat de l’envolvent de l’edifici, es realitza al seu buidat i es reconstrueix de nou l’interior de l’edifici per tal de millorar l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’alçada entre el sostres. A l’exterior es conserva el pati en l’estat actual.
La columna vertebral de l’edifici rehabilitat és l’escala nova que divideix i uneix els espais, obrint-se o tancant-se alternativament.

superfície construïda: 222 m2
data projecte: 11.2010 – 02.2012
constructor: Rianjo, S.L.
aparellador: F. Xairó Mimó
càlcul estructura: S4 consultors d’estructures S.L.P.

Comments Off on 157 AR


131-2 MA
February, 2011, 11:40 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar al casc antic d’Esparreguera

El projecte de rehabilitació pretén recuperar l’ús original de l’edifici que amb el pas del temps i l’absència de manteniment ha quedat obsolet a nivell d’instal.lacions i condicions d’habitabilitat. El projecte contempla la reparació i consolidació de l’edificació existent, la seva redistribució interior, instal.lació d’un ascensor i actualització d’instal.lacions a fi de consolidar l’ús residencial.
El projecte conserva el caràcter original de l’edifici, mantenint les proporcions de les sales i l’ordre en la distribució interior. Reconstruïnt l’escala i ocupant l’espai del pati de llums original, s’aconsegueix aportar més llum a l’interior de l’edifici.

superfície construïda: 290 m2
data projecte: 10.2007 – 02.2011
constructor: Construccions Torres Ullés S.L.
aparellador: R. Cuevas Amador
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 131-2 MA


149 MU
December, 2010, 12:17 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Reforma de cuina i jardí a Esparreguera

L’objectiu és millorar les condicions d’il.luminació natural a l’interior de l’habitatge i alhora crear espais exteriors més frescos i habitables.
Les dues obertures existents a la façana de la cuina s’amplien fins a convertir-se en una de gran per captar el màxim de llum natural fins a les zones més fosques de l’habitatge. La pèrgola es proposa com un element de protecció solar a l’estiu mitjançant un emparrat de fulla caduca que protegirà la nova obertura ampliada.
Es construeix un porxo a continuació del garatge existent mitjançant una coberta de teula sobre bigues de fusta recolzades en les parets mitgeres i amb acabats tradicionals per projectar més ombres sobre el jardí i fer-lo més habitable.

superfície construïda: 78 m2
data projecte: 11.2009 – 12.2010
constructor: Obras y Reformas Olmedo Vazquez
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 149 MU


030-2 VEL
February, 2010, 4:13 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidera

Es tracta d’ampliar un habitatge amb un apartament independet. L’ampliació segueix el criteri de privacitat respecte al carrer i d’obertura de cara a la orientació i a les vistes que ja s’utilitza en el projecte de l’habitatge unifamiliar aïllat.

La solució constructiva es fa mitjançant sistemes ecoeficients d’arquitectura prefabricada completament en sec aconseguint reduir el temps d’execució, els mitjans de posada en obra i en conseqüència el preu. En concret es tracta de sistemes portants metàl·lics i tancaments de doble full de panells sandvitx d’acer prelacat i ànima de poliestirè extruït amb panells de policarbonat cel·lular exteriorment o de cartró guix interiorment.

superficie construïda: 112 m2
data execució: 09.2009 – 02.2010
constructor: Esyco 64 i Construcciones Arcosa
aparellador: F. Xairó Mimo
càlcul estructura: ACCE
Comments Off on 030-2 VEL


147 JU
September, 2009, 6:39 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Reforma de interior a Santa Margarida i Els Monjos

La intervenció pretén redistribuir l’habitatge per tal de donar una major sensació d’amplitud, tot modernitzant la imatge del conjunt en la zona diürna. Per tal d’aconseguir-ho s’opta per una planta lliure i diàfana en els usos d’estar i menjador, i concentrar els usos de serveis. Això implica desplaçar la cuina al que era l’antic menjador i convertir l’antiga cuina en menjador, tot derruint les parets de l’escala.

superfície construïda: 81,03 m2
data projecte: 05.2009 – 09.2009
constructor: A. Nichkov
aparellador: –
càlcul estructura: –
Comments Off on 147 JU


105 BO
July, 2009, 5:39 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Bolvir de la Cerdanya

El projecte dona resposta a dues necessitats sol·licitades aparentment contradictòries. Per una banda l’aparença d’un refugi de muntanya i per l’altre un programa d’àmplies proporcions. Per assolir aquestes dues exigències es decideix complir tot el programa aprofitant el màxim l’espai sota coberta de manera que l’edifici tingui l’aparença d’una sola planta, col·locant les cobertes  el més proper possible al terreny i els seus careners en una ascensió paral·lela  al perfil natural del terreny.

A part les necessitats bàsiques de  privacitat, assolellament i vistes, fan col·locar l’edifici en la cantonada nord-oest alineant-lo amb els límits de la parcel.la, creant una esplanada assolellada davant de l’edifici aixecada respecte al carrer per donar-li la privacitat necessària i enfocant l’edificació cap a les vistes desitjades.

superfície construïda: 319,86 m2
data projecte: 02.2008 – 07.2009
constructor: Raleigt S.L.
aparellador: S. Boada
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.

Comments Off on 105 BO%d bloggers like this: