084 AL
August, 2008, 8:56 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Abrera

Amb les premises topogràfiques i amb la necessitat de la propietat de conviure amb els familiars veïns en la vida exterior i gaudir conjuntament del jardí, s’organitza la habitatge en la seva totalitat sobre la plataforma intermitja de la parcel.la deixant la plataforma inferior per crear un porxo sota la nova edificació a la mateixa cota de la casa del familiar  que pugui ésser utilitzat conjuntament per dinars familiars i activitats de lleure comunitari, i situant el sostre de l’habitatge a nivell del carrer per poder-hi aparcar el cotxe directament a peu pla. Tot el programa es desenvolupa en un únic rectangle orientat a sud per tal d’assolellar per igual totes les estances i alhora situant-lo en la cantonada nord-oest per disposar del màxim de jardí a sud.

superfície construïda: 180 m2
data execució: 10.2005 – 08.2008
constructor: Roque Construcciones
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Advertisements
Comments Off on 084 AL


116 DR
February, 2008, 10:50 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Collbató

Habitatge unifamiliar aïllat que s’integra en l’entorn natural, mitjançant murs que flueixen en l’espai del jardí i cobertes amb vessants que s’inclinen buscant la relació amb els arbres i amb el perfil de la muntanya. L’edifici organitza la vida diürna i nocturna en dos volums diferenciats.

superfície construïda: 319,61 m2
data projecte: 02.2007 – 02.2008
constructor: Construccions Torres Ulles S.L.
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 116 DR


030 VEL
February, 2005, 2:12 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidera

La simplicitat volumètrica resol les exigències topogràfiques i del client.  Per una banda topogràficament mitjançant el prisma de base rectangular i dues plantes, resolem l’accés  en la planta superior per la façana est i la relació estar-jardí en planta baixa per la façana oest. I per l’altre, tal i com volia el client, la privacitat al carrer en la façana est i la màxima obertura a les vistes en la oest.

Per aconseguir abaratir costos s’ha optat per el sistema constructiu basat en la placa alveolar de formigó prefabricat que soluciona alhora l’estructura i els tancaments, la qual combinada seguint la seva modulació amb vidre i porticons de lames de fusta, donarà  la qualitat i calidesa suficients per dotar aquest material de la comfortabilitat necessaria per formar un habitatge.

superficie construïda: 288 m2
data execució: 02.2003 – 02.2005
constructor: Spandeck Catalana S.A.
aparellador: F. Xairó Mimo
càlcul estructura: Spandeck Catalana S.A.
Essaquatre Arquitectes S.L.
Comments Off on 030 VEL


100 FM
September, 2004, 6:04 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Rehabilitació d’un habitatge entre mitgeres a Esparreguera

Els temes principals d’aquesta rehabilitació d’un habitatge de 1935 són la profunditat edificada de 19m i el gran volum buit del sota-coberta. La profunditat fa que l’habitatge, tot i tenint un pati de llum, disposa de poca il·luminació natural. Amb l’aprofitament de l’espai buit per sobre del fals sostre original introduint-li un altell amb claraboia, no només es guanya 27m2 útils, sinó també un millora de la il·luminació natural a l’interior de l’habitatge.

superfície construïda: 127 m2
data projecte: 03.2004 – 09.2004
constructor: Construccions J. Torres S.C.P.

Comments Off on 100 FM


010 CA
March, 2003, 7:26 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Calaf

El contorn trencat de l’edifici intensifica la relació entre l’habitatge i el jardí, necessari per equilibrar l’alt percentatge d’ocupació sobre el terreny. Al centre de l’habitatge hi ha un petit lluernari -un espai buit- on tots els espais funcionals conflueixen: l’entrada, la sala d’estar, la cuina, l’estudi, els dormitoris i les sortides al jardí. La qualitat d’aquesta casa es troba en les múltiples relacions que existeixen entre totes les peces, l’habitatge i el seu entorn.

superfície construïda: 322 m2
data execució: 07.2001 – 03.2003
constructor: Dheblan S.L.
Constructora Pirineu S.C.C.L.
aparellador: A. Sanfeliu
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 010 CA


029 PO
March, 2003, 10:27 am
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Can Vinyals, Esparreguera.

L’habitatge és un contenidor de vida en mig de la muntanya, com a tal es desenvolupa com un petit magatzem de formigó i fusta en un únic prisma de 12x8x5 m.

A l’interior, un únic espai lliure serveix per desenvolupar totes les funcions necessàries, només amb l’ajuda d’un petit cos central a base de llar/cuina i bany/vestidor. Per aconseguir un habitatge de baix cost s’ha optat per el sistema constructiu basat en la placa alveolar de formigó prefabricat que soluciona alhora l’estructura i els tancaments, la qual combinada seguint la seva modulació amb vidre i porticons de lames de fusta, donarà la qualitat i calidesa suficients per dotar aquest material de la comfortabilitat necessaria per formar un habitatge.

 
 

 
 
 
 
 
superficie construïda: 107 m2
data execució: 01.2002 – 03.2003
constructor: Construcciones Melero-Melero S.L.
aparellador: A. Sagristà Canals
càlcul estructura: Essaquatre Arquitectes S.L.
Comments Off on 029 PO


023 IR
June, 2002, 11:22 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar adaptat a Sant Esteve Sesrovires

El projecte es fonamenta en la necessitat d’aconseguir per una persona minusvàlida un habitatge desenvolupat en un sol pla i que alhora s’adapti al desnivell del terreny. S’han tingut en compte els diferents itineraris, tant peatonals com l’arribada amb cotxe i alhora l’accessibilitat a nivell del funcionament intern de l’habitatge. L’habitatge desenvolupa el programa al llarg d’un eix est-oest parl.lel al carrer peatonal, en una franja de 7×21 mts. El conjunt consta de dos volums diferenciats, creant entre ambdós un espai d’accés. A l’est s’organitzen els dormitoris en dues plantes que recullen els dos nivells del jardí, i a l’oest s’hi ubica la cuina, menjador i sala d’estar que estan en contacte directe amb el terreny.

superfície construïda: 257 m2
data execució: 04.2001 – 06.2002
constructor: Construcciones Melero-Melero S.L.
aparellador: A. Sagristà Canals
càlcul estructura: Essaquatre Arquitectes S.L.
Comments Off on 023 IR%d bloggers like this: