116 DR
February, 2008, 10:50 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Collbató

Habitatge unifamiliar aïllat que s’integra en l’entorn natural, mitjançant murs que flueixen en l’espai del jardí i cobertes amb vessants que s’inclinen buscant la relació amb els arbres i amb el perfil de la muntanya. L’edifici organitza la vida diürna i nocturna en dos volums diferenciats.

superfície construïda: 319,61 m2
data projecte: 02.2007 – 02.2008
constructor: Construccions Torres Ulles S.L.
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Advertisements
Comments Off on 116 DR


082 CU
April, 2007, 6:28 pm
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Edifici plurifamiliar de 20 habitatges a Cunit

Format per dos volums alineats i assentats segons la diferent orientació i nivell del carrer al que donen façana i  units en l’espai intermitg per un nucli de comunicacions de marcada verticalitat on es creuen els diferents accessos i recorreguts que organitzen el conjunt de l’edifici. Les galeries d’accés es separen de la façana per deixar passar la llum fins a la planta baixa.

superfície construïda: 1.995 m2
data de projecte i execució: 11.2004 – 04.2007
constructor: Construcal S.L.
aparellador: X. Creus
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 082 CU


030 VEL
February, 2005, 2:12 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Vallvidera

La simplicitat volumètrica resol les exigències topogràfiques i del client.  Per una banda topogràficament mitjançant el prisma de base rectangular i dues plantes, resolem l’accés  en la planta superior per la façana est i la relació estar-jardí en planta baixa per la façana oest. I per l’altre, tal i com volia el client, la privacitat al carrer en la façana est i la màxima obertura a les vistes en la oest.

Per aconseguir abaratir costos s’ha optat per el sistema constructiu basat en la placa alveolar de formigó prefabricat que soluciona alhora l’estructura i els tancaments, la qual combinada seguint la seva modulació amb vidre i porticons de lames de fusta, donarà  la qualitat i calidesa suficients per dotar aquest material de la comfortabilitat necessaria per formar un habitatge.

superficie construïda: 288 m2
data execució: 02.2003 – 02.2005
constructor: Spandeck Catalana S.A.
aparellador: F. Xairó Mimo
càlcul estructura: Spandeck Catalana S.A.
Essaquatre Arquitectes S.L.
Comments Off on 030 VEL


010 CA
March, 2003, 7:26 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Calaf

El contorn trencat de l’edifici intensifica la relació entre l’habitatge i el jardí, necessari per equilibrar l’alt percentatge d’ocupació sobre el terreny. Al centre de l’habitatge hi ha un petit lluernari -un espai buit- on tots els espais funcionals conflueixen: l’entrada, la sala d’estar, la cuina, l’estudi, els dormitoris i les sortides al jardí. La qualitat d’aquesta casa es troba en les múltiples relacions que existeixen entre totes les peces, l’habitatge i el seu entorn.

superfície construïda: 322 m2
data execució: 07.2001 – 03.2003
constructor: Dheblan S.L.
Constructora Pirineu S.C.C.L.
aparellador: A. Sanfeliu
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.
Comments Off on 010 CA


029 PO
March, 2003, 10:27 am
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar aïllat a Can Vinyals, Esparreguera.

L’habitatge és un contenidor de vida en mig de la muntanya, com a tal es desenvolupa com un petit magatzem de formigó i fusta en un únic prisma de 12x8x5 m.

A l’interior, un únic espai lliure serveix per desenvolupar totes les funcions necessàries, només amb l’ajuda d’un petit cos central a base de llar/cuina i bany/vestidor. Per aconseguir un habitatge de baix cost s’ha optat per el sistema constructiu basat en la placa alveolar de formigó prefabricat que soluciona alhora l’estructura i els tancaments, la qual combinada seguint la seva modulació amb vidre i porticons de lames de fusta, donarà la qualitat i calidesa suficients per dotar aquest material de la comfortabilitat necessaria per formar un habitatge.

 
 

 
 
 
 
 
superficie construïda: 107 m2
data execució: 01.2002 – 03.2003
constructor: Construcciones Melero-Melero S.L.
aparellador: A. Sagristà Canals
càlcul estructura: Essaquatre Arquitectes S.L.
Comments Off on 029 PO


031 XI
November, 2002, 10:17 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , ,

Edifici d’habitatge plurifamiliar a Esparreguera

L’Edificí es desenvolupa en una planta baixa amb dos localscomercials i un vestíbul central i en tres plantes pis amb un total de 6 habitatges. La geometria i dimensions de la parcel.la així com la seva ubicació en cantonada han donat lloc a una tipologia de dos apartments de 50 m2 per planta. La situació urbanística ha definit els criteris compositius de la façana, provocant un xamfrà a la planta baixa que amplía visualment l’entrada al carrer Beat Domènec Castellet i organitzant les obertures i balcons segons un ritme ascendent que aporta moviment al pla i enfasitza la verticalitat de la cantonada.

superficie construïda: 505 m2
data execució: 11.2001 – 11.2002
constructor: Construccions J. Torres S.C.P.
aparellador: A. Sagristà Canals
càlcul estructura: Estrucad S.L.
Comments Off on 031 XI


023 IR
June, 2002, 11:22 am
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Habitatge unifamiliar adaptat a Sant Esteve Sesrovires

El projecte es fonamenta en la necessitat d’aconseguir per una persona minusvàlida un habitatge desenvolupat en un sol pla i que alhora s’adapti al desnivell del terreny. S’han tingut en compte els diferents itineraris, tant peatonals com l’arribada amb cotxe i alhora l’accessibilitat a nivell del funcionament intern de l’habitatge. L’habitatge desenvolupa el programa al llarg d’un eix est-oest parl.lel al carrer peatonal, en una franja de 7×21 mts. El conjunt consta de dos volums diferenciats, creant entre ambdós un espai d’accés. A l’est s’organitzen els dormitoris en dues plantes que recullen els dos nivells del jardí, i a l’oest s’hi ubica la cuina, menjador i sala d’estar que estan en contacte directe amb el terreny.

superfície construïda: 257 m2
data execució: 04.2001 – 06.2002
constructor: Construcciones Melero-Melero S.L.
aparellador: A. Sagristà Canals
càlcul estructura: Essaquatre Arquitectes S.L.
Comments Off on 023 IR%d bloggers like this: