108 EK
June, 2006, 8:55 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: , , ,

Pla especial Escola Karting a Castellví de Rosanes

L’edifici de l’escola es situa en un extrem d’una carena. S’integra en la topografia desenvolupant-se en planta baixa i encastant-se en la falda de la muntanya, tot agafant la forma que aquesta li imposa, esglaonant la coberta per tal de poder fer captació d’il·luminació natural així com escalfar l’aigua sanitària mitjançant plaques solars i tot ajustant-se al pendent natural del terreny. A més a més s’enjardina la coberta i es permet que les plantes enfiladisses s’emparrin en unes subestructures dissenyades en façana amb aquest fi. S’aconsegueix així integrar completament l’edifici a l’entorn.

superfície construïda: 7,50 ha
data projecte: 06.2006
constructor: –
aparellador: –
càlcul estructura: –
Comments Off on 108 EK


067 TO
June, 2004, 10:35 am
Filed under: 03 Extra Large | Tags: ,

Parc públic per l’ajuntament de Cervelló

El projecte  es desenvolupa  en un nivell mitg del terreny,  aquesta cota apareix en cada carrer en un sol punt, on es dibuixen els accessos al parc, unint-los s’ens crea  un eix que organitza l’espai amb dos zones una recollida i excavada en el terreny i  l’altra descoberta i elevada sobre el terreny la qual fa de mirador, tot limitant la intervenció.

superfície construïda: 758 m2
data execució: 01.2004 – 06.2004
promotor: Junta de Conservación de Torrevileta
constructor: Construccions DOSS
Comments Off on 067 TO%d bloggers like this: