157 AR
February, 2012, 10:10 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Altafulla

La reforma es projecta com una rehabilitació total de l’interior de l’edifici. Es recupera i saneja la totalitat de l’envolvent de l’edifici, es realitza al seu buidat i es reconstrueix de nou l’interior de l’edifici per tal de millorar l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’alçada entre el sostres. A l’exterior es conserva el pati en l’estat actual.
La columna vertebral de l’edifici rehabilitat és l’escala nova que divideix i uneix els espais, obrint-se o tancant-se alternativament.

superfície construïda: 222 m2
data projecte: 11.2010 – 02.2012
constructor: Rianjo, S.L.
aparellador: F. Xairó Mimó
càlcul estructura: S4 consultors d’estructures S.L.P.

Comments Off on 157 AR


131-2 MA
February, 2011, 11:40 am
Filed under: 02 Large | Tags: , , ,

Habitatge unifamiliar al casc antic d’Esparreguera

El projecte de rehabilitació pretén recuperar l’ús original de l’edifici que amb el pas del temps i l’absència de manteniment ha quedat obsolet a nivell d’instal.lacions i condicions d’habitabilitat. El projecte contempla la reparació i consolidació de l’edificació existent, la seva redistribució interior, instal.lació d’un ascensor i actualització d’instal.lacions a fi de consolidar l’ús residencial.
El projecte conserva el caràcter original de l’edifici, mantenint les proporcions de les sales i l’ordre en la distribució interior. Reconstruïnt l’escala i ocupant l’espai del pati de llums original, s’aconsegueix aportar més llum a l’interior de l’edifici.

superfície construïda: 290 m2
data projecte: 10.2007 – 02.2011
constructor: Construccions Torres Ullés S.L.
aparellador: R. Cuevas Amador
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 131-2 MA


149 MU
December, 2010, 12:17 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Reforma de cuina i jardí a Esparreguera

L’objectiu és millorar les condicions d’il.luminació natural a l’interior de l’habitatge i alhora crear espais exteriors més frescos i habitables.
Les dues obertures existents a la façana de la cuina s’amplien fins a convertir-se en una de gran per captar el màxim de llum natural fins a les zones més fosques de l’habitatge. La pèrgola es proposa com un element de protecció solar a l’estiu mitjançant un emparrat de fulla caduca que protegirà la nova obertura ampliada.
Es construeix un porxo a continuació del garatge existent mitjançant una coberta de teula sobre bigues de fusta recolzades en les parets mitgeres i amb acabats tradicionals per projectar més ombres sobre el jardí i fer-lo més habitable.

superfície construïda: 78 m2
data projecte: 11.2009 – 12.2010
constructor: Obras y Reformas Olmedo Vazquez
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 149 MU


131 MA
October, 2010, 11:52 am
Filed under: 01 Small | Tags: , , ,

Restaurant LÂL a Esparreguera

L’activitat del bar i restaurant LÂL es caracteritza per l’ús de l’espai lliure de parcel.la, el jardí d’un antic palauet, on es desnvoluparà l’activitat principal en terrasses a diferents nivells a l’aire lliure. El porxo del palauet s’ha transformat en una galeria oberta cap a aquest jardí amb el mateix objectiu.
Els serveis principals que són la zona del bar i els serveis adaptats es situen dintre d’un hivernacle a base d’estructura metàl.lica i vidre construït entre el palauet i l’edifici veí.
La cuina i menjador originals del palauet s’han transformat en la cuina, office i menjador del restaurant, amb instal.lacions adequades per a l’activitat i independitzant-se totalment de l’habitatge.

superfície construïda: 119 m2
data projecte: 07.2010 – 10.2010
constructor: Construccions Torres Ullés S.L.
aparellador: Sra. R. Cuevas Amador
càlcul estructura: S4 arquitectes i consultors

Comments Off on 131 MA


147 JU
September, 2009, 6:39 pm
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Reforma de interior a Santa Margarida i Els Monjos

La intervenció pretén redistribuir l’habitatge per tal de donar una major sensació d’amplitud, tot modernitzant la imatge del conjunt en la zona diürna. Per tal d’aconseguir-ho s’opta per una planta lliure i diàfana en els usos d’estar i menjador, i concentrar els usos de serveis. Això implica desplaçar la cuina al que era l’antic menjador i convertir l’antiga cuina en menjador, tot derruint les parets de l’escala.

superfície construïda: 81,03 m2
data projecte: 05.2009 – 09.2009
constructor: A. Nichkov
aparellador: –
càlcul estructura: –
Comments Off on 147 JU


070 PE
February, 2007, 6:07 pm
Filed under: 02 Large | Tags: , ,

Reforma d’un edifici entre mitgeres a Cardona

L’intervenció preten donar fi a un projecte incomplert des de 1941 quan en aquesta parcel.la es va començar l’obra d’un habitatge unifamiliar el qual no es va concloure. Ara el projecte repren la feina recollint l’estat actual de l’edificació, per treure-hi el maxim profit potenciant les parts més preciades com son les parets de pedra local les encabellades de la coberta i en general tot l’espai interior.

L’habitatge es desenvolupa en tot el seu programa en planta primera a excepció del garatge que es troba en planta baixa i de l’altell que serveix per obrir l’habitatge al jardí posterior,  ja que el desnivell del terreny fa possible connectar aquest pis amb el jardí mitjançant una passera. La composició de la façana principal segueix els criteris del projecte original de l’any 1941 i el disseny de les noves obertures manté la simplicitat formal dels forats , la seves proporcions rectangulars i verticals i la simetria del conjunt.

superfície construïda: 321,52 m2
data execució: 07.2005 – 02.2007
constructor: Construccions El Cim S.L.
aparellador: R. Mora Sala
càlcul estructura: Essaquatre arquitectes S.L.

Comments Off on 070 PE


080 PPE
September, 2005, 11:11 am
Filed under: 01 Small | Tags: , ,

Bar-Restaurant a Cardona

(Obra seleccionat per la bienal d’arquitectura 4a BACC 2006)

Amb la idea de donar la màxima sensació d’amplitud i tranquil·litat a un local amb la problemàtica d’ésser llarg i estret, es va decidir:

Crear una bossa d’estar a l’entrada convivint amb el carrer mitjançant un tancament de façana el més transparent possible, desplaçar la barra cap a darrera i fer-ho de  manera fluida creant una successió orgànica i suau entre els diferents usos,  i utilitzar  materials naturals; fusta massissa d’Iroko en revestiments i mobiliari, marbre blanc en barres i bancs, teixits de pell i coto per coixins i cortines, i una il·luminació càlida  per afavorir el recolliment.

superfície construïda: 61,4 m2
data execució: 02.2005 – 09.2005
constructor: Construccions LLuis
aparellador: R. Mora Sala
 
Comments Off on 080 PPE%d bloggers like this: